Gezonde voeding

Eet je gezond!

“Laat voeding je medicijn zijn en je medicijn je voeding.”

Deze uitspraak komt van de Griekse arts Hippocrates die ongeveer 400 jr. voor Christus leefde. Hij was de grondlegger van de hedendaagse geneeskunde en kende in zijn tijd al het belang van goede voeding voor een gezond lichaam en geest.

Vaak hoor je mensen zeggen: “Die ziekte zit in mijn genen”. Maar de genen die je hebt zitten al jaren in de familie. Waarom krijg jij deze ziekte en je broer of zus niet?

Dat heeft alles met voeding en leefomstandigheden te maken. Met de opkomst van de voedingsmiddelen industrie is er een toename te zien van auto-immuunziekten en welvaart ziekten. Waarom?

De genen veranderen slechts langzaam

Uit onderzoek is gebleken dat de genen van een mens slechts langzaam veranderen. De mens is als “soort” al zo’n 2.000.000 jaar op aarde en heeft in die tijd voornamelijk als Jager en verzamelaar geleefd. Met het voedingspatroon van toen konden wij ons ontwikkelen tot de mens van nu. De genen van een mens veranderen in 10.000 jaar maar heel weinig.

Maar sinds het ontstaan van de landbouw en veeteelt is ons voedingspatroon veranderd in dat van landbouwers en veehouders en kwamen er heel andere producten ons leven en lichaam binnen. Na de tweede wereld oorlog is ons voedingspatroon dramatisch veranderd door het vele bewerkte voedsel dat door de voedsel industrie geproduceerd werd.

Orthomoleculaire voeding

Orthomoleculaire voedingsleer, Wat is dat eigenlijk?

Het Griekse woord orthos betekent juist, recht of gezond en moleculair staat voor molecuul. In combinatie met voeding duidt dit op de juiste gezonde voeding.

De gemiddelde moderne mens gebruikt onevenwichtige voeding. Zelfs als hij erg zijn best doen om gezond te eten dan krijgt hij nog niet alle noodzakelijke voedingsstoffen binnen.

Het Nederlandse Bureau voor de Voeding doetweliswaaraanbevelingen over de dagelijks benodigde hoeveelheden voedingsnormen (de ADH), maar deze ADH houden geen rekening met de volgende, effecten op het gehalte aan nutriënten in voedingsmiddelen:

  • De verarming van de huidige landbouw- en veeteeltgronden als gevolg van monoculturen, onvolkomen kunstmestsamenstelling, gebruik van verdelgingsmiddelen, zogenaamd veredeling van zaden e.d., eenzijdige veevoeding, hormoonstimulantia, enz.
  • De vervuiling in voeding en milieu zoals: lichaamsvreemde toevoegingen aan voedsel (E-nummers), kunstvoedingsproducten van de industrie (waarin schadelijke stoffen zoals transvetzuren), straling, uitlaatgassen van het verkeer die op de gewassen komen en zo in de voedingskringloop terecht komen, gifuitstoot van de industrie, enz.
  • Onnatuurlijke bereiding van de voeding (bakken, braden, frituren enz).
  • Onrijp geplukt fruit dat te lang bewaard wordt in koelcellen.
  • Gemanipuleerde voeding en gentechgewassen (momenteel vindt er in zeventien landen verbouwingen van gentechgewassen plaats).

 

 

 

Activiteiten

niets gepland

Ga naar de activiteitenpagina

Gratis ebook!

Gratis ebook!

Schrijf je nu in voor mijn nieuwsbrieven en ontvang het ebook Gezond Feest(v)Oer gratis!
Contactinfo

Haanderik 134
3401 EW IJsselstein
Telefoon: 030 -688 70 55
Email: proenerchi@gmail.com

Bekijk hier of uw
consulten vergoed worden door
uw aanvullende verzekering.