Acupunctuur in IJsselstein

Voor acupunctuur in IJsselstein kunt u ook terecht bij Pro-enerChi. Hier vindt u uitleg over de eigenschappen en toepassing van acupunctuur.

Het belangrijkste principe van acupunctuur is dat op het menselijk lichaam specifieke punten zitten, die kunnen worden beschouwd als de poorten voor chi. In het menselijk lichaam lopen twaalf hoofdmeridianen of kanalen, waarlangs chi kan stromen. Als één of meer van deze meridianen afgesloten zijn, wordt de doorstroming belemmerd met ziekte als gevolg. De meridianen liggen net onder de huid en corresponderen met organen en hun functies. Ze beginnen bij de uiteinden van het lichaam (handen en voeten) en zijn onderverdeeld in hoofdmeridianen en hulpmeridianen. Elk orgaan is verbonden met een eigen meridiaan, maar elke meridiaan op zich heeft zijn eigen acupunctuurpunten.

Filosofie

acupunctuurVoor een beter begrip van acupunctuur is het handig de filosofie ervan te kennen. De grondleggers van de acupunctuur hechtten waarde aan een aantal oude Chinese opvattingen. Een van die opvattingen is dat het menselijk lichaam op gang blijft door een interne energie-bron: chi. Men geloofde dat ziekten geen kans kregen om door te breken zolang die interne energie vrij door het lichaam bleef stromen. Naast chi spelen ook de termen yin en yang een centrale rol. Yin en yang zijn (nog altijd volgens de oude Chinese opvattingen) de oerbeginselen van alles wat bestaat. Yin is het vrouwelijke, yang het mannelijke element. Ze vullen elkaar voortdurend aan en moeten in harmonie tot elkaar staan. Als er sprake is van een goede balans tussen yin en yang, is er ook sprake van chi.

Het duurde tot 1960 voordat acupunctuur in Nederland bekendheid kreeg. Tot dan toe was het als geneeswijze vrijwel onbekend. Toen het eenmaal zijn intrede had gedaan, werd het in zeer korte tijd erg populair. De resultaten die met acupunctuur worden behaald zijn dermate goed, dat het ook in ons land niet meer weg te denken is.

Diagnose

Vanzelfsprekend wordt elke patiënt voor de behandeling grondig onderzocht door de therapeut, om vast te stellen welke verstoringen er zijn. Zij doet dit aan de hand van een gesprek en een pols- en tongdiagnose. Daarna heeft zij voldoende gegevens voor de behandeling. Vervolgens zoekt de acupuncturiste naar de meridianen en acupunctuurpunten die in verbinding staan met het orgaan, dat vermoedelijk is aangetast of geïrriteerd. Overigens liggen meridianen en acupunctuurpunten niet per se (en meestal helemaal niet) in de buurt van het aangetaste orgaan. Een gevoelig acupunctuurpunt bij de grote teen kan bijvoorbeeld wijzen op een leverklacht.

Zodra de acupunctuurpunten zijn vastgesteld begint de behandeling. De naalden worden ingebracht in de punten die voor de klacht van belang zijn. Het aantal punten kan verschillen evenals de manier waarop de naald wordt ingebracht. Soms gaan ze er rechtstandig in, anders onder een bepaalde hoek. Soms blijft de naaldpunt stil in de punt, anders beweegt de acupuncturist de naald. Afhankelijk van de ernst van de klacht bepaalt de acupuncturist hoe lang de naalden in de punten blijven zitten. Dit kan variëren van enkele minuten tot misschien wel een half uur.

Bij welke klachten?

Acupunctuur kan onder andere helpen bij:

 • acute en chronische bijholte ontstekingen,
 • acute verkoudheden,
 • afvallen,
 • stoppen met roken,
 • zweren aan de dunne darm,
 • obstipatie,
 • diarree,
 • bedplassen,
 • rheumatoïde arthritis,
 • kiespijn,
 • hoofdpijnen,
 • en nog veel meer.

Wilt u meer uitgebreide informatie over acupunctuur dan kunt u hier meer lezen.

Activiteiten

niets gepland

Ga naar de activiteitenpagina

Gratis ebook!

Gratis ebook!

Schrijf je nu in voor mijn nieuwsbrieven en ontvang het ebook Gezond Feest(v)Oer gratis!
Contactinfo

Haanderik 134
3401 EW IJsselstein
Telefoon: 030 -688 70 55
Email: proenerchi@gmail.com

Bekijk hier of uw
consulten vergoed worden door
uw aanvullende verzekering.